Αφαίρεση Καλοήθων Μορφωμάτων

Αφαίρεση Ινοαδενώματος

Εκτομή ευμέγους μορφώματος δε μαστού και μειωτική

Χειρουργικες επεμβασεις για τον καρκινο του μαστου

Επεμβάσεις διατήρησης Μαστού

Ευρεία Ογκεκτομή Δεξιού Μαστού Ογκοπλαστική επιπέδου ΙΙ Πλάγια Μαστοπλαστική

Ευρεία Ογκεκτομή Αριστερού Μαστού Ογκοπλαστική επιπέδου ΙΙ Πλάγια Μαστοπλαστική

Ευρεία Ογκεκτομή Αριστερού Μαστού Ογκοπλαστική επιπέδου ΙΙ- Πλάγια Μαστοπλαστική

Ευρεία Ογκεκτομή Αριστερού Μαστού Ογκοπλαστική επιπέδου ΙΙΤύπου J

Ευρεία Ογκεκτομή Δεξιού Μαστού Ογκοπλαστική επιπέδου ΙΙ Τυπου Semibatwing

Ευρεία Ογκεκτομή Αριστερού Μαστού Μειωτική Μαστών Άμφω

Μαστεκτομή με Αποκατάσταση με Ενθέματα Σιλικόνης- Συμμετρικοποίηση Υγιούς Μαστού

Υποδόρια Μαστεκτομή Αριστερά με διατήρηση θηλής Αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης
Ανόρθωση δεξιού μαστού

Απλή Μαστεκτομή Δεξιού Μαστού Με Αποκατάσταση Σε 2 Χρόνους

Αμφοτερόπλευρη Μαστεκτομή

Αμφοτερόπλευρη Υποδόρια Μαστεκτομή Mε Διατήρηση Θηλής
Και Αποκατάσταση Με Ενθέματα Σιλικόνης

Απλή Αμφοτερόπλευρη Μαστεκτομή και
Αποκατάσταση Με Ενθέματα Σιλικόνης